bieszczady - domek nad stawem

Nasz obiekt znajduje w miejscowo¶ci £±czki tj. 3 km od Leska w kierunku Cisnej i Polañczyka.
Szczegóły dojazdu wraz dokładn± map± otrzymaj± Pañstwo po dokonaniu rezerwacji domku.