bieszczady - domek nad stawem

bieszczady - kalendarz rezerwacji


Regulamin domku


.: Rezerwacja
Rezerwacji mogą Państwo dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Warunkiem przyjęcia
i potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie na nasz rachunek bankowy zadatku w wysokoąci 30% szacowanej kwoty pobytu do 5 dni roboczych od jej złożenia.

.: Opłata za pobyt
Rozliczenie za pobyt następuje w formie gotówkowej w dniu przyjazdu.

.: Rezygnacja z rezerwacji lub skrócenie pobytu
W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi jak również koszty za niewykorzystaną dobę/-y.

.: Doba w domku
Doba rozpoczyna się od godz. 1400, a kończy się o godz. 1100 następnego dnia.

.: Zakazy
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów w domku.